Provtagningar

Vävnadsprov

Provtagningen sker med ultraljudvägledd biopsi via ändtarmen. Det är nödvändigt att ta ca 10 små vävnadsbitar ur prostata för mikroskopisk undersökning. De flesta beskriver obehaget som måttligt. Det är inte ovanligt att det efter provtagningen uppstår blod i urinen, sädesvätskan och avföringen. Rikligt vätskeintag brukar räcka för att skölja ren blåsan. Patienten får antibiotika före och efter undersökningen för att minska risken för infektion. Patienter som tar Waran (blodförtunnande medel) bör halvera dosen 3 dagar innan cellprovtagningen. Provsvar lämnas vid ett återbesök ca 4 veckor efter undersökningen.

PSA-prov

PSA-prov är ett blodprov där man kan mäta protein-nivån i blodet. PSA (Prostataspecifikt antigen) är ett protein (enzym) som ingår i sädesvätskan och har betydelse för befruktningen. Enzymet produceras av körtelvävnad i prostatan. PSA finns i mätbara nivåer blodomlopept och provet kan tas med ett vanligt blodprov. PSA mäts i ng/ml (nanogram per milliliter). De flesta bär ha ett PSA

PSA-prov tas för att påvisa förekomsten av prostatacancer. Förhöjda värden kan påvisa förekomst. Däremot behöver inte förhöjda värden alltid betyda förekomst av cancer. Ett förhöjt PSA kan orsakas av godartad prostataförstoring, urinvägsinfektion, prostatit samt instrumentering av urinvägarna. Läkaren måste göra en bedömning utifrån varje enskild patient.

Urinflödesmätning

Vid urineringsbesvär hos män gör man ofta en flödesmätning, mätningen görs här på mottagningen. Patienten kissar i en tratt, vilken är kopplad till en elektronisk mätare som ritar en kurva. Därefter mäter man utanpå magen hur mycket resterande urinmängd som finns kvar i blåsan.