Medarbetare

Dr Lennart Wagrell

Leg. läkare

Medicine doktor, specialist urologi, verksamhetsansvarig.

Dr Gunnar Trygg

Leg Läkare

Specialist i urologi

Dr Per Folmerz

Leg. läkare

Specialist urologi och allmän kirurgi, vikarierande läkare

Dr Thomas Hopfgarten

Leg. läkare

Specialist urologi, vikarierande läkare.

Britt Janhart

Undersköterska

Kristina Gårdsäter

Undersköterska

Inger Jansson

Undersköterska (vikarierande)

Ulrika Grönfelt

Undersköterska (föräldraledig)